Ett gott liv
R:ekobyns vision är ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologisk, social och ekonomisk regeneration och hållbarhet. R:eko står för att ”rekonstruera” det traditionella och gemensamma bylivet i modern tappning.
R:ekobyn är dock mer en gemenskap – community –  än bara en by och den bygger på en gemensam vision. Här kombineras en varm boendemiljö och social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter, med naturen och det omgivande samhället.
I R:ekobyn finns plats för gemensamma aktiviteter, hållbart företagande, skapande, skönhet och konst. Plats för lärande och praktik, att producera och dela med sig av kunskap, metoder och varor som bidrar till gemenskap och till positiv inverkan och regeneration i byn, i lokalsamhället, i vår bioregion och i världen.

R:ekobyn vill vara en del av Röstånga by. Ambitionen i projektet är att vara ett integrerat bostadsområde i byn och vi hoppas att vi kommer kunna berika byn med nya funktioner. Ingenting är bestämt men vi har idéer som lekplats, öppen verkstad, plantskola och lärande skogsträdgårdar som är öppna för folk att använda i byn. Också integration med skola och andra verksamheter i byn skulle vi se som fantastiskt.

R:ekobyn
Vi vill skapa en ny gemenskap och bydel i Röstånga, R:ekobyn, med 30-50 hushåll och verksamheter. Under 2017-2021 jobbar vi med att ta fram en ny detaljplan för platsen. I det arbetet ingår att hitta de olika tekniska lösningarna för uppvärmning, energi, avlopp och byggteknik, samt hur man på långsiktigt hållbara och bästa sätt kan finansiera bygget.

Samtidigt som vi jobbar med detaljplanen behöver vi också lära oss hur man kan gå tillväga när man vill skapa denna nya typ av boendegemenskap. För att få en hanterbar struktur av projektet så har vi delat in lärandet i 7 områden:

  • Organisation och beslutsprocesser
  • Hållbarhet (Permakultur)
  • Byggteknik
  • Vatten & Avlopp
  • Upplåtelse- och Boendeformer
  • Ekonomi / Finansiering / Hållbar ekonomi /Lokal ekonomi
  • Energi