Ett gott liv

R:ekobyns mission är ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologisk, social och ekonomisk regeneration och hållbarhet. R:eko står för att ”rekonstruera” det traditionella och gemensamma bylivet i modern tappning. R:ekobyn är dock mer en gemenskap – community –  än bara en by och den bygger på en gemensam vision. Här kombineras en varm boendemiljö och social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter, med naturen och det omgivande samhället. I R:ekobyn finns plats för gemensamma aktiviteter, hållbart företagande, skapande, skönhet och konst. Plats för lärande och praktik, att producera och dela med sig av kunskap, metoder och varor som bidrar till gemenskap och till positiv inverkan och regeneration i byn, i lokalsamhället, i vår bioregion och i världen.

Om Leaderprojektet

R:ekobyn vill skapa en ny gemenskap och bydel i Röstånga, R:ekobyn, med 30-50 hushåll och verksamheter. Under 2017-2019 jobbar vi med att ta fram en ny detaljplan för platsen. I det arbetet ingår att hitta de olika tekniska lösningarna för uppvärmning, energi, avlopp och byggteknik, samt hur man på långsiktigt hållbara och bästa sätt kan finansiera bygget. För arbetet har R:ekobyn fått medel från EU:s jordbruksfond genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. I projektet ingår också FOJAB arkitekter och Svalövs kommun som är med och medfinansierar med sitt arkitektarbete för planförslaget, samt med det kommunala planarbetet. Projektet stöttas även av många andra bl a Röstånga Tillsammans, NSVA, Kraftringen, Coompanion Skåne och från flera ideella krafter på olika håll. Detaljplanen beräknas vara färdig i december 2019 och därefter kan vi gå vidare med att söka bygglov och sen påbörja själva bygget. Vi hoppas att de första delarna av R:ekobyn kan stå färdigt till ca 2021.

Samtidigt som vi jobbar med detaljplanen behöver vi också lära oss hur man kan gå tillväga när man vill skapa denna nya typ av boendegemenskap. För att få en hanterbar struktur av projektet så har vi delat in lärandet i 7 områden:

  • Organisation och beslutsprocesser
  • Hållbarhet (Permakultur)
  • Byggteknik
  • Vatten & Avlopp
  • Upplåtelse- och Boendeformer
  • Ekonomi / Finansiering / Hållbar ekonomi /Lokal ekonomi
  • Energi

Inom lärandeprocessen av projektet finns även en dokumentationsdel. Vi vill dela med oss så mycket som möjligt av allt vi lär oss, så att så många som möjligt kan dra nytta av det. Vi kommer att skapa en Wiki (vilket är strukturen som Wikipedia bygger på) där alla som vill och kan ska kunna hjälpa till att bygga på kunskapsbanken. Ambitionen är att denna ska kunna vara en samlande plats för människor runt om i Sverige som har eller söker kunskap kring alla former av hållbart eller regenerativt agerande. Vi har redan initierat samarbete med flera andra grupper i som vi kommer samarbeta med för att göra denna resursen bred och relevant.

Två andra processer som kommer att vara delar av projektet är hur vi ser till så att vi är en naturlig utbyggnad av byn Röstånga och inte ett separat projekt, samt hur vi når ut med kommunikation av vad vi gör för att involvera fler människor.

Röstånga Ekoby vill vara en del av Röstånga by. Ambitionen i projektet är att vara ett integrerat bostadsområde i byn och vi hoppas att vi kommer kunna berika byn med nya funktioner. Ingenting är bestämt men vi har idéer som lekplats, öppen verkstad, plantskola och lärande skogsträdgårdar som är öppna för folk att använda i byn. Också integration med skola och andra verksamheter i byn skulle vi se som fantastiskt.

För att vi ska kunna lyckas med våra målsättningar krävs det att vi så småningom får fler människor engagerade i projektet. Vi kommer under projektets gång kunna erbjuda möjligheter för allmänheten att vara med på lärande övningar och workshops. Vi vill också öppna för partnerskap med andra organisationer i större utsträckning än vi redan har.

Dessutom kommer vi behöva veta vilka som skulle vara intresserade av att bo i byn, både så att de som är intresserade av att flytta in kan vara med i föreningen och ha möjlighet att utforma implementationen men också så att vi har ett underlag att räkna med när vi planerar hur en byggnation skulle kunna se ut.

Vill man ha mer detaljerad information om projektet så är länken till vår LEADER ansökan här: https://goo.gl/bEyGmV

Du får gärna gå med i vår grupp på Facebook. Där lägger vi ut nyheter och information om möten, studieresor, workshops och annat smått och gott.

Om du är intresserad av vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig här.

Det går också bra att skicka ett meddelande till oss per e-post på info@rekobyn.se.