Hej och välkommen till vår hemsida!

Tills vår hemsida blir klar får du gärna gå med i vår grupp på Facebook. Där lägger vi ut nyheter och information om möten, studieresor, workshops och annat smått och gott.

Om du är intresserad av vårt nyhetsbrev kan du anmäla dig här.

Det går också bra att skicka ett meddelande till oss per e-post på info@rekobyn.se.

Vi driver ett projekt med stöd från Leader / EU. Läs mer om projektet nedan…

Om projektet

Nu växlar vi upp ett otroligt spännande projekt här i den sprudlande lilla landsbygdsorten Röstånga. Vi tänker utforska vad som behövs för att skapa livssituationer där så väl vi som miljön omkring oss mår riktigt bra. Vi har drygt 2 år på oss att lära och planera, för planering är 90% av arbetet i lyckade initiativ.

Men vi börjar från början, när fröet till detta projekt såddes…<br>
2008 fanns två parallella initiativ som syftade till att skapa en ny typ av boendegemenskap i Röstånga. Röstånga Tillsammans använde projektpengar för planering av ett nytt 3-generationsboende med ett tydligt hållbarhets och ekotänk. Ungefär samtidigt startade en extern grupp arbetet för att skapa en ekoby i Röstånga.

Nu ska vi alltså försöka utvärdera hur man skulle kunna göra för att bygga, bo och leva på ett sätt som är i linje med våra ambitioner, visioner och värderingar. Projektet kommer att genomföras genom några parallella processer.

Vi kommer jobba tillsammans med Kommunen och FOJAB Arkiteter i Lund för att få till en detaljplan på området som kan passa för det vi vill åstadkomma. Både FOJAB och Svalövs Kommun är medfinansiärer av projektet genom att ha avsatt tid för att jobba tillsammans.

Samtidigt som vi jobbar med detaljplanen behöver vi också gå igenom kontinuerliga lärande processer för att veta hur man kan gå tillväga när man vill skapa denna nya typ av levandesituation. För att få en hanterbar struktur av projektet så har vi delat in lärandet i 7 stora lärande områden:

  • Organisation och beslutsprocesser
  • Hållbarhet (Permakultur)
  • Byggteknik
  • Vatten & Avlopp
  • Upplåtelse- och Boendeformer
  • Ekonomi / Finansiering / Hållbar ekonomi /Lokal ekonomi
  • Energi

På många sätt så kommer dessa områden in i varandra och när vi tar fram våra former för beslutsfattande och organisation framöver så kommer vi försöka att göra det så enkelt som möjligt att integrera ny kunskap som kommer i ett senare skede tillbaka in i designen av byn.

Inom Lärande processen av projektet finns även en dokumentationsdel. Vi vill dokumentera och öppna så mycket som möjligt av allt lärande vi gör så att så många som möjligt kan dra nytta av det. Vi kommer att skapa en Wiki (vilket är strukturen som Wikipedia bygger på) där så många som känner att de vill och har möjlighet ska kunna hjälpa till att bygga på kunskap. Ambitionen är att denna ska kunna vara en samlande plats för människor runt om i Sverige som har eller söker kunskap kring alla former av hållbart eller regenerativt agerande. Vi har redan initierat samarbete med flera andra grupper i Sverige som vi kommer samarbeta med för att göra denna resursen bred och relevant.

Två andra processer som kommer att vara delar av projektet är hur vi ser till så att vi är en naturlig utbyggnad av byn röstånga och inte ett separat projekt samt hur vi når ut med kommunikation av vad vi gör för att involvera fler människor.

Röstånga Ekoby vill vara en del av Röstånga by. Ambitionen i projektet är att vara ett integrerat bostadsområde i byn och vi hoppas att vi kommer kunna berika byn med nya funktioner som byn i sin helhet kan känna saknas just nu. Ingenting är bestämt just nu men vi har pratat löst om att ha saker som lekplats, öppen verkstad, plantskola och lärande skogsträdgårdar som är öppna för folk att använda i byn. Också integration med skola och andra verksamheter i byn skulle vi se som fantastiskt.

För att vi ska kunna lyckas med våra målsättningar krävs det att vi får fler människor engagerade i projektet. Vi kommer under projektets gång kunna erbjuda möjligheter för allmänheten att vara med på lärande övningar och workshops. Vi vill också öppna för partnerskap med andra organisationer i större utsträckning än vi redan har.

Dessutom kommer vi behöva veta vilka som skulle vara intresserade av att bo i byn, både så att de som är intresserade av att flytta in kan vara med i föreningen och ha möjlighet att utforma implementationen men också så att vi har ett underlag att räkna med när vi planerar hur en byggnation skulle kunna se ut.

Vill man ha mer detaljerad information om projektet vi ansökt för så länkar vi till vår LEADER ansökan här: https://goo.gl/bEyGmV