Vi är ut utvecklingsfas och tittar på byggteknik med ekologiskt hållbara material och design för energibesparingar.