Lokal mätstation för partikelutsläpp

PM10 och PM2,5 kallas de mikrometersmå och hälsofarliga partiklar som finns i luften vi andas. Sedan en tid tillbaka har Röstånga fått en egen mätstation, placerad på Björnbärsstigen, som går att söka upp på kartan via: https://luftdata.se/

Glidande medelvärden för utsläppen är i regel under myndigheternas miljökvalitetsnormer för partikelutsläpp,  men stundtals kan uppmätta värden vara relativt höga. Källor bakom partikelutsläpp är bland annat vägtrafik och vedeldning.

Det vore såklart intressant om denna första mätstation kan kompletteras med mätstationer i mer centrala delar av Röstånga, t.ex. längs vältrafikerade Marieholmsvägen. Det är en enkel sak att sätta upp en egen mätstation, behövs bara ett start-kit och en wifi-anslutning. Se mer på: https://luftdata.se/

Rapport från studieresa om biokol

28 januari var R:energi och R:ekobyn på studieresa för att lära om företaget Skånefrös satsningar på biokol. Läs gärna vår reserapport!

Konsultering om Nära-Noll-Energi

Kvällen den 19 november samlades vi i Vita villan i Röstånga. Helena Bülow-Hübe, energiexpert på FOJAB arkitekter, guidade oss bland dagens och morgondagens energikrav , byggnadsfysik och byggteknik för nyproduktion. Nu vet vi mer om vad regelverken innebär, hur de kan tillämpas och överträffas.

Solelskväll i Röstånga

Kvällen 15 november hölls en mycket välbesökt (mer än fullsatt) solelskväll på skolan i Röstånga. Programmet omfattade:

Det känns verkligen spännande med det stora lokala intresset för solceller och mikroproduktion.

Rapport från studieresa om förnybara vätgassystem

23-24 september var projektet R:energi på studieresa för att lära om de unika satsningar på vätgassystem som görs i Mariestad och Vårgårda. Läs gärna vår reserapport!

Kort om R:energi

Inom R:energi, R:ekobyns nystartade systerprojekt, samverkar lokalsamhälle, näringsliv, kommunägt energibolag och akademi för att främja ett förnybart och hållbart energisystem för R:ekobyn och Röstånga. Förstudien sammanställer och utvärderar kunskaps- och beslutsunderlag om energilösningar för förnybar produktion och lagring, byggnadernas klimatskal och VVS m.m. Vi blickar nyfiket mot energisystemlösningar som biokol och pyrolys, bränsleceller och vätgas m.m.

Medborgare- och intressentdialog sker i fysiska möten och via digitala plattformar. Lokala förutsättningar och värderingar samt samhällstekniska utmaningar bedöms med projektets utvärderingsverktyg. Våra framgångar och resultat är till för att spridas, väcka omvärldsintresse och möjliggöra replikerbarhet.

Finansieringen kommer från Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer, och deltagande projektpartners:

  • Röstånga Tillsammans (projektägare),
  • Röstånga Ekoby ekonomiska förening,
  • Kraftringen,
  • FOJAB Arkitekter,
  • EvalPart (projektledning),
  • Avdelningen Miljö- och energisystem vid Lund Tekniska Högskola.

Projektperiod: juni 2018 till februari 2019

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Christian Stenqvist

Projektet R:energi – Skapa en lokal förnybar energilösning i Röstånga har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.