Ekonomi handlar i grunden om hur vi tar hand om resurser tillsammans. I R:ekobyn utgår vi från Permakultur kring odling och matförsörjning. Vad gäller ”pengar” så är vi engagerade i lokal ekonomi och hur hållbarhet ser ut.

Som del i utveckligsfasen arbetar vi även med frågor om Finansiering och upplåtelseform för boendet i R:ekobyn