Finansiering och upplåtelseform. Detta är en del av utvecklandet av projektet.