Vi utbildar oss i Sociokrati som struktur och process för beslutsfattande och NVC (Non Violent Communication) för att handskas med konflikter o mellanmänskliga situationer.