Biokol

Biokol är användandet av högkvalitativ och extremt poröst rent kol primärt som en jordförbättringsprodukt. Biokol tillsammans med mikrobiologi gör marken mer fertil samtidigt som man stabiliserar kol över tusentals år. Man skapar biokol genom att värma upp organiska material utan syre, även kallat pyrolys.

 

Produktionen av kol kan även samtidigt skapa värme som man kan använda i olika värmesystem och värmekrävande applikationer. Ca 50% av värmen utvinns jämför med syresatt förbränning som endast lämnar aska.

 

I Sverige finns antal större biokolsanläggningar som också tar tillvara på värmen och det finns ett antal ”gör det själv” kärl, tex. kontikin som man kan bygga för effektiv pyrolys. Alternativt kan man också göra kol-milor för att skapa kol.

 

International Biochar Initiative:
http://www.biochar-international.org/

Biokol i Sverige (Facebook):
https://www.facebook.com/groups/746917421992902/

Last updated by Viktor Zaunders on 2018-06-04