Carbon Farming - Kolbönder

Carbon farming eller kolbindande jordbruk är ett perspektiv på markförvaltning som handlar om att aktivt arbeta för att försänka kol från atmosfären i marken. Detta är en förutsättning för en fungerande vattencykel samt en fungerande markbiologi som kan cirkulera näringsämnen.

En introduktion till carbon farming:
https://www.youtube.com/watch?v=ljuJhQtLYt8

Ett spektrum av regenerativ markförvaltning:
https://medium.com/@ethansoloviev/regenerative-agriculture-continuum-4346f78dde3e

 

 

Last updated by Viktor Zaunders on 2018-06-04