Rekobyn - en ekoby i Röstånga

Ett gott liv
R:ekobyns vision är ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologisk, social och ekonomisk regeneration och hållbarhet. "R:eko" står för att "rekonstruera" det traditionella och gemensamma bylivet i modern tappning.

R:ekobyn är dock mer en gemenskap, "community", än bara en by och den bygger på en gemensam vision. Här kombineras en varm boendemiljö och social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter, med naturen och det omgivande samhället.

I R:ekobyn finns plats för gemensamma aktiviteter, hållbart företagande, skapande, skönhet och konst. Plats för lärande och praktik, att producera och dela med sig av kunskap, metoder och varor som bidrar till gemenskap och till positiv inverkan och regeneration i byn, i lokalsamhället, i vår bioregion och i världen.

R:ekobyn vill vara en del av Röstånga samhälle. Ambitionen i projektet är att vara ett integrerat bostadsområde i samhället och vi hoppas att vi kommer kunna berika Röstånga med nya funktioner. Ingenting är bestämt men vi har idéer som lekplats, öppen verkstad, plantskola och lärande skogsträdgårdar som är öppna för folk att använda. Också integration med skola och andra verksamheter i Röstånga skulle vi se som fantastiskt.

R:ekobyn

Vi vill skapa en ny gemenskap och bydel i Röstånga, R:ekobyn, med 30-50 hushåll och verksamheter. Under 2017-2021 har vi jobbat med att ta fram en ny detaljplan för platsen.

Från hösten 2021 är vi med i ett Vinnova-projekt under ledning av Föreningen för Byggemenskaper. Vi samarbetar med två andra blivande boendegemenskaper (Andreastorpet, Tanums kommun och Bysjöstrand, Ludvika kommun) för att hitta de olika tekniska lösningarna för uppvärmning, energi, avlopp och byggteknik, samt hur man på långsiktigt hållbara och bästa sätt kan finansiera bygget.

För att få en hanterbar struktur av projektet har vi delat in lärandet i 5 områden:

  • Organisation och beslutsprocesser
  • Teknik (VA, Energi, Byggmaterial etc)
  • Ekonomi / Finansiering / Upplåtelseformer
  • Gemensamma ytor inomhus
  • Gemensamma ytor utomhus/ Odling