Verksamheter

En del av R:ekobyn och dess framtid handlar om att vara verksam på platsen och hur vi kan bidra till världen omkring på olika sätt. Vi vill att både de som bor i byn och andra som bor runt omkring ska kunna vara aktiva här.

Sedan tidigt i projektet har biologiska flöden och lokal cirkulation varit stora intressen för oss. Några av delarna som vi vill jobba med kring detta är att ha en biokolsproduktion vilket ger oss både energi och produkten biokol på ett sätt där koldioxid tas ur atmosfären och binds i en fast form över tusentals år. Biokol är ett material med massor av användningsområden som tex byggmaterial, filtrering, djurhållning, men det som är mest intressant för oss är hur det kan användas som bostäder för mikrober. Mikrolivet i jorden (bakterier, svampar, nematoder, protozoa etc.) får ypperliga förutsättningar genom att man blandar ut kompost med det extremt porösa biokolet. Komposten är en annan del som vi vill jobba med kring den extremt viktiga framtida insatsen som vi hoppas kunna göra kring att åter få friskt liv i jordarna omkring oss.

Förutom detta och andra biologiska verksamheter som möjligen svampproduktion, skalning och torkning av matvaror vill vi också att Rekobyn ska vara en plats för massor av aktiviteter där människor kan leva, lära och frodas tillsammans. Vi vill skapa ytor för bland annat kreativitet, kurser, rörelse, yoga och samtal. Vi hoppas kunna bygga öppna, mångsidiga ytor så att vi kan husera de intressen och drivkrafter som kommer till byn för att rota sig. Det är viktigt att det är en plats som man både kan leva och bo på, en plats där vi kan drömma och utföra tillsammans. Tillsammans med varandra och tillsammans med platsen och ekosystemet vi är en del av.