Röstånga Samhälle

Röstånga ligger beläget vid Söderåsens fot alldeles vid Söderåsens nationalpark och dess fantastiska natur. Dramatiska höjdskillnader, stora bokskogar och den mytomspunna Odensjön är alldeles nära. För den som gillar friluftsliv har området mycket att erbjuda och framförallt på sommarhalvåret är Röstånga ett populärt turistmål. Här finns en stor campingplats med flera simbassänger. För de som kommer utan husvagn/-bil eller tält finns det två hotell/vandrarhem att ta in på; Villa Söderåsen och Gästgivaregården.


Foto: Sebastian Müllert
Foto: Sebastian Müllert

Med sina relativt billiga huspriser, närhet till naturen och ett stort lokalt engagemang bland invånarna (se nedan om Röstånga tillsammans och RUAB) har Röstånga lockat till sig många barnfamiljer de senaste åren. Förskolan Björkhäll har fått bygga ut och öppna fler avdelningar. Mittemot Björkhäll ligger grundskolan Midgård med förskoleklass till och med årskurs sex. För högstadium får ungdomarna ta sig till Svalöv och Linåkerskolan eller välja en annan skola inom pendlingsavstånd.

Bebyggelsen består till övervägande del av villor men det finns några hus med lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Ytterligare ett hyreshus är på väg att byggas. Själva R:ekobyn planeras på ett område i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.

Röstånga har historiskt varit en viktig handelsplats med sitt speciella läge vid ett vägskäl på spetsen av en stor ås. Trots sin relativt ringa storlek på ca 900 invånare finns det fortfarande ett stort serviceutbud i byn; en matbutik som är öppen alla dagar, en blomsterbutik, en frisör, ett konditori, flera olika restauranger, olika sorters gruppträning och till och med en konsthall. Det finns så klart ytterligare många saker att göra och engagera sig i i Röstånga!

Röstånga Tillsammans

Röstånga Tillsammans är en ideell förening som bildades 2007 för att utveckla Röstångabygden utifrån de behov, förutsättningar och engagemang som finns i bygden. Startskottet var att man införde skolpeng i Svalövs kommun, och att Midgårdskolan (F-6) blödde pengar. Samtidigt så fanns det mycket bra idéer och tankar kring hur man kunde utveckla bygden på nya progressiva sätt - främst genom att samverka och koordinera de resurser som fanns lokalt.

Röstånga Tillsammans är idag en förening som verkar på flera olika sätt, med projekt, samverkan och att facilitera flera olika frågor som berör livet och utveckling i bygden: trafik, integration, mötesplatser och sociala frågor. Föreningen äger också en rullande bygdebastu! Föreningen är majoritetsägare i ett utvecklingsbolag: Röstånga Utvecklings Ab (svb), som - tillsammans med över 460 andra lokala delägare - utvecklar bygden med fastigheter som hävstång.

Mer om den befintliga bygemenskapen "Röstånga Tillsammans" hittar du på deras facebooksida: RostangaTillsammans

RUAB

Röstånga Utvecklings AB (svb) är ett lokalt bygdebolag som investerar i och utvecklar tomma och nedgångna fastigheter i byn. Bolaget ägs av den ideella föreningen Röstånga Tillsammans, tillsammans med ca 460 övriga lokala delägare, som investerat ca 1 500 000 kr i eget kapital i olika fastigheter - kommersiella och privata. Bolaget bildades 2011, och äger 2021 sex fastigheter som hyrs ut till en konsthall, en restaurang, ett cateringkök, en möteslokal och fem lägenheter. Bolaget är ett (svb)-aktiebolag vilket bl a betyder att verksamheten ska granskas av en auktoriserad revisor och att all vinst ska återinvesteras i verksamheten lokalt.