Finansiering

Vad kommer det att kosta att bo i R:ekobyn?

Såklart en av de viktigaste frågorna om man funderar på att flytta dit. Vi har inte svaret färdigt ännu. En del av vårt VINNOVA-projekt går ut på att undersöka upplåtelseformer (bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, egna tomter och hus, eller en mix av dessa). Vi undersöker också olika finansieringsmöjligheter, och såklart byggkostnader för olika varianter.

Vår vision är att det ska bli möjligt för många olika sorters hushåll och plånböcker och åldrar att bo här. Barnfamiljer, studenter, pensionärer, singelhushåll osv.

Vi återkommer när vi vet svaret!


Projekt
För arbetet fick R:ekobyn medel från EU:s jordbruksfond genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. I projektet ingick också FOJAB arkitekter och Svalövs kommun som var med och medfinansierade med sitt arkitektarbete för planförslaget, samt med det kommunala planarbetet. R:ekobyns medlemmar bidrog med tusentals ideella timmar.