Vision

"Vi vill skapa ett hållbart liv i gemenskap för att berika vår värld! En värld där människor har positiv inverkan på varandra och miljön, där samvaro och gemenskap är naturliga delar av både privatliv och arbete och där människor upplever att de är en del av sin omgivning och vet att det som de gör mot miljön och andra, gör de också mot sig själva." 

En delad gemenskap
R:ekobyns mål är ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt boende. R:eko står för att "rekonstruera" det traditionella och gemensamma bylivet i modern tappning. R:ekobyn är dock mer en gemenskap, community, än bara en by som bygger på en gemensam vision. Här kombineras en varm boendemiljö, social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter och med naturen och det omgivande samhället. I R:ekobyn finns plats för gemensamma aktiviteter, hållbart företagande, skapande, skönhet och konst. Plats för lärande och praktik, att producera och dela med sig av kunskap, metoder och varor som bidrar till gemenskap och till positiv inverkan och regeneration i byn, i lokalsamhället, i vår bioregion och i världen.

Foto: Sebastian Müllert
Foto: Sebastian Müllert