Platsen

Vi förhandlar om att köpa mark av Svalövs kommun, i utkanten av Röstångas tätort. Det är den mark vi detaljplanerat i LEADER-projektet. Åtta hektar, som nu är en äng med sluttning ner mot Lilla Bäljane å, kommer att ge gott om plats för bostäder, odling och lek. Från högsta punkten har man utsikt mot vår lokala vulkan; Jällabjär. I kanterna runt om är det uppvuxet och fint med dungar och träd. Norrut gränsar marken till ett villaområde och söderut till ett jordbruk.

Det är promenadavstånd till skolan, bussen och annan service i byn.