Organisation


Sociokrati
Har du någon gång gått ut från ett möte och känt att det alltid är de som pratar högst och mest som får igenom sin vilja?

Eller att du är missnöjd med ett beslut, men inte fick din åsikt hörd innan det beslutades?
Eller att det pratas för mycket om ovidkommande saker?
Eller att tiden tar slut, men inte mötet, som fortsätter i det oändliga?
Eller att man måste sitta igenom en massa punkter i agendan, som egentligen inte berör eller intresserar en?

Tänk om det fanns ett färdigt utarbetat system för att styra och utveckla en organisation som löste detta mycket bättre!
Som är mycket mer tidseffektivt, som låter alla röster bli hörda och som dessutom har som mål att alla ska växa och utvecklas i organisationen och som människor.

Det finns! Det heter sociokrati...

Det är inte helt enkelt att med några ord förklara systemet, men här är en länk till
en film som berättar ganska överskådligt.

Film om sociokrati

Många föreningar och organisationer (tex ekobyar med starka ledande personligheter) startar upp med de bästa av föresatser, bara för att fastna i svårlösta personkonflikter och ibland självdö pga detta. Inom sociokrati finns bra strategier för att undvika problem och hantera de som dyker upp. Det gäller att vara förberedd!

SOFA
Vi är med i den världsomspännande organisationen Sociocracy for All (sociocracyforall.org), som jobbar för att sprida kunskap om systemet. Flera av våra medlemmar har gått kurser där. Och så har vi läst deras bok "Many voices, one song". De har massor av bra, gratis material på sin hemsida och webinarier på olika nivåer.
Vi nätverkar med Holma Folkhögskola, som drivs mha sociokrati. Rektor Andreas Jonsson har haft flera kurser med oss.
Vi har också fått hjälp av Anna Kovasna. Hon bor på Findhorn i Skottland där man till viss del använder sociokrati.
Nonviolent communication (NVC) är en annan närbesläktad metod som är bra att kunna när människor ska komma överens. Maja Bengtson från Berkley Cohousing California har coachat oss i detta.
Vi har hälsat på Windsong cohousing Kanada som drivs med sociokrati som organisationsform.

Här är en film till som förklarar mer om hur en boendegemenskap kan fungera sociokratiskt.

Länk till filmen