MÄNNISKORNA

Vilka är vi?

Vi är en grupp eldsjälar som jobbat för att förverkliga R:ekobyn sedan 2016.

Yngsta personen föddes i januari 2021 och äldsta har varit pensionär några år. 

Däremellan en blandad kompott av vuxna och barn med skiftande intressen och kompetenser. Men drömmen är gemensam!

Ovan ser du några av oss framför vår fina husvagn under en utställning på Röstånga turistbyrå.


Läs mer om oss alla nedan.

Ann Sarner, 59

Sysselsättning
Har nyligen sålt min verksamhet (Klåveröds vandrarhem och café) som jag drev i sju år. Är även utbildad lärare åk 4-9. Ger mig själv några sabbatsår för att ägna mig åt barnbarn, R:ekobyn och fördjupa mig i sociokrati. Jag är aktiv i den världsomspännande organisationen SoFA (Sociocracy For All) och även i den lokala avdelningen SoFA Scandinavia.

Jag bor nu
På en liten avstyckad gård 7 km söder om Röstånga. Jag har bott här i drygt 30 år och känner mig härligt rotad i trakten. Människorna! Röstånga! Söderåsen!

Varför jag vill bo i ekobyn
Jag vill bo i Rekobyn för att ha ett socialt vardagsliv precis utanför min egen dörr. Att göra saker ihop, ha tid att prata med grannarna, hjälpas åt, äta tillsammans, starta små och stora projekt. Jag vill bo i Röstånga för att det är så fint där, med naturen och bokskogen inpå knuten. Att kunna gå till affären och aktiviteter, istället för att köra bil, ska bli skönt.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Har lärt mig massor av användbara saker av att starta och driva ett företag. Pedagogik är jag ganska bra på. Jag tror mycket på vår organisationsform med cirklar och sociokrati och har vidareutbildat mig inom detta. Textilt hantverk och bakning är saker jag gillar. En rejäl degblandare står i förrådet och bara väntar...Vedeldad bakstuga måste vi ha! 

Göran Sarner, 64

Sysselsättning
Mesta delen av min tid är jag i vår nyförvärvade skog. Sen komposterar och odlar jag mycket hemma. (Självförsörjande på tomater!) Några timmar varje vecka läggs på arbete i Röstånga Energikooperativ.

Jag bor sedan 1988 bland kullarna mellan Röstånga och Ask.

Varför jag vill bo i ekobyn?
Jag tror att det är lättare och roligare att tillsammans förverkliga drömmar.
Jag vill gärna bidra till en levande och hållbar vardag i Röstånga.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Jag tycker om att engagera mig och inspirera andra. Jag gillar odling, smarta energilösningar eller att lösa problem och reparera saker. Jag sköter gärna byns espressomaskin eller hjälper till med ekobyns vedeldade ugn för Napolitansk pizza.

Christian Stenqvist, 40

Sysselsättning
Konsult inom projektutvärdering specialiserad på energiområdet.

Jag bor nu
Röstånga


Varför jag vill bo i ekobyn
Jag vill framförallt vara med och bidra till att skapa nya bostäder och verksamheter i Röstånga, det är en spännande, inspirerande och utmanande aktivitet. Jag vet inte idag om jag med familj kommer att bo i R:ekobyn. Vi trivs bra där vi bor nu.

Vad som lockar är gemenskapen med andra, att ingå i en miljö med människor där man tillsammans utvecklar lokala lösningar som rör: energi, odling, självhushållande, demo för omgivning/besökare.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Erfarenhet av att söka finansiering, driva och utvärdera projekt (mest inom energiområdet) med offentligt stöd. Kan förankra projektaktiviteter med FoU kring innovativa energilösningar.

Viktor Zaunders, 38

Sysselsättning
Skapar förhållande för lokal och regenerativ matproduktion. Utvecklar protokoll och mjukvara för organisationer och grupper.

Jag bor
I ett vackert litet parhus i Röstånga!

Varför jag vill bo i ekobyn?
För att jag vill leva på ett sätt som möter fler av mina personliga behov samtidigt som det fyller behov för oss som sociala varelser och bidrar till att främja bättre fungerande ekosystem som vi lever i. Jag vill leva på en plats som i så många aspekter som möjligt gör livet bättre för alla.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Permakultur och organisationsdesign. Odling och jordförbättringskunskap. Skapande, utvecklande och implementation av IT-verktyg för samskapande. Arbetat länge med hur vi kan skapa verksamheter som stödjer både oss ekonomiskt och ekosystemen ekologiskt.

Sara Ericsson, 52

Sysselsättning
Jag är utbildad arkitekt i botten och har jobbat som detta under många år
bl a på FOJAB, där jag utformat detaljplanen för Röstånga R:ekoby. Parallellt med mitt dagjobb engagerar jag mig ideellt, dels i R:ekobyns process och dels i lokal utveckling inom den idéburna sektorn, mest i min roll som ordförande i Flyingebygden Tillsammans (f d Flyinge Utveckling). Detta är en ideell förening som driver lokala aktiviteter, projekt och utveckling i Flyingebygden.

Under 2017-2021 har jag tagit tjänstledigt från FOJAB, först på deltid och sen på heltid, för att jobba på Coompanion Skåne. Tanken är att kombinera min roll som arkitekt med samhälls- och näringslivsutveckling i stort, som "brobyggare" för att skapa samverkan och knyta ihop olika intressen och utveckla projektidéer. Åren med engagemang inom den idéburna sektorn har gett mig ett växande intresse för sociala frågor och en vilja att fokusera på en mer samhällsnyttig och socialt hållbar inriktning. Som arkitekt är man i grunden samhällsbyggare och arkitekturen/samhällsplaneringen kan bli redskap för samhällsfrågor.

Från 2019 har jag varit projektledare för leaderprojektet "Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan", som handlar om att med ett gräsrotsperspektiv, bygga vidare på förstudien gjord av Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Från augusti 2020 har jag också arbetat som koordinator för det blivande biosfärområdets kandidaturarbete, på konsultbasis åt kommunerna. Vi är just nu inne i en spännande uppstartsfas med mycket fokus på organisation, utbredning, kommunikation m m.

2020 har jag också gått en pilotutbildning som projektlots, genom Föreningen för Byggemenskaper, med tanke att kunna stötta R:ekobyprocessen ännu bättre!

Jag är inte medlem i föreningen, utan har engagerat mig utifrån min roll som arkitekt/projektlots i första hand. Under 2021-2023 är jag anställd av föreningen som projektledare för att driva processen framåt.

Jag bor nu
Flyinge

Varför jag vill bo i ekobyn
Det snabba svaret är: det kommer bli bästa stället att bo på i Skåne ; ) Det är en fantastisk plats med vacker natur inpå knuten. Röstånga är dessutom en trevlig by med många härliga och kreativa människor. R:ekobyns vision och idé innefattar alla aspekter av ett hållbart leverne s a s, vilket jag tycker är viktigt. Jag tror på kooperativt byggande och boende som en viktig del för att lösa boendet i framtiden. Det är en chans att kunna få vara med och påverka och göra något bra - kanske på en liten plätt i det stora sammanhanget, men förhoppningsvis kan det bidra till den större helheten och sprida goda exempel till andra. Dessutom får man trevliga grannar!

Erfarenheter som kan komma till nytta
Jag har varit med och utformat förslaget och detaljplanen och har därför så klart god lokalkännedom om platsen och förutsättningarna, har goda kontakter med kommunen och även med övriga Röstångabor. Genom FOJAB har jag också goda kontakter i byggbranschen och genom Coompanion och Föreningen för Byggemenskaper även kontakter kring finansiering och annat kopplat till processen. Jag har begynnande kunskap om ekologiskt byggande och alternativa tekniska system och en stor vilja att lära mig mer. Dessutom är jag odlingsintresserad och har ägnat mig åt trädgårdsodling sen 25 år i olika varianter... Skulle säga att jag är en generalist som är intresserad att göra saker tillsammans!

Thomas Arnström, 69

Sysselsättning: Pensionär med naturen och fotografering som stora intressen.

Jag bor nu Bor på en gård på Södersåsens västra sluttning i närheten av Kågeröd.

Varför jag vill bo i ekobyn
Jag vill odla tillsammans och dela på resurser i en bygemenskap. Viktigt att skapa kretslopp i vardagslivet.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Bott i kollektiv och har en bakgrund både inom miljö och naturvård.

Charlotte Lundberg, 68

Sysselsättning Håller på och avsluta mitt arbete som kommunekolog.

Jag bor nu Bor på en gård på Södersåsens västra sluttning i närheten av Kågeröd.

Varför jag vill bo i ekobyn
Jag vill odla tillsammans och dela på resurser i en bygemenskap. Viktigt att skapa kretslopp i vardagslivet.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Jag tycker om att odla. Har lång erfarenhet av naturpedagogik, miljö, klimatfrågor och naturvård.

Olle Andersson, 29

Sysselsättning Lärare

Jag bor Röstånga

Varför jag vill bo i ekobyn?
Jag tycker att det känns så himla onödigt och tråkigt att ha ett eget hus, en egen trädgård med en egen odlingslott, en egen bil och en egen fru (nej jag skoja bara, frun vill jag ha för mig själv!) Barnen däremot, dem kan vi ha tillsammans. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn, som talesättet säger. Det var framför allt den tanken som lockade mig från början: att barn i olika åldrar skulle kunna springa ut och leka med varandra, utan att korsa någon väg, och att det fanns flera vuxna som tog ansvar. Och generellt att vi tog ansvar för varandra, tog hand om varandra.
Jag tror att vi rent evolutionärt är programmerade som flockdjur. Jag tror också att ekobylivet är mycket mer likt det "naturliga" flocktillståndet, vilket möjliggör ett bättre liv helt enkelt. Men det kräver också att vi lär oss på nytt att hantera de problem som nödvändigtvis uppstår när man lever tillsammans. Det är komplicerat att leva tillsammans med en annan person, men potentiellt betydligt krångligare med fler. Det kan då vara användbart med verktyg som Sociokrati och Non-Violence Communication, som vi har börjat tränas oss i. Hursomhelst är det en utmaning som behövs tas på allvar. Jag gillar den utmaningen, för jag tror att möjligheterna som i en stark grupp som jobbar tillsammans i samma riktning är enorma.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Jag är intresserad av idéer och möjligheten av att förändra genom bra idéer. Och sådana finns det gott om. Men det finns också dåliga idéer, applicerade i samhället och i individers liv till bådas förlust. Dessa behöver synas. Jag gillar att läsa, diskutera, utveckla och byta ut dessa dåliga idéer. Gärna i grupp. Jag gillar att facilitera och drivs av tanken att gruppen håller en kollektiv kunskap som är större och mer kraftfull än summan av varje individs personliga kunskap.

Jenny Sköld, 40

Sysselsättning
Jobbar i byn med matproduktion kombinerat med föräldraledighet från socialsekreterartjänst. Sysselsätter mig gärna med handarbete och annat skapande.

Jag bor nu
I ett parhus i Röstånga med sambo och två barn.

Varför jag vill bo i ekobyn För att vara del i en bygemenskap där människor känner varandra och delar vardagslivet. Jag vill bo på ett sätt där vi ses och gör saker tillsammans på ett naturligt sätt där man inte måste boka in tider eller alltid planera vad som ska hända.
Jag vill också bo i en vacker miljö där både estetiken och funktionerna bidrar till njutning och välmående. För mig är det också viktigt att det finns plats för kreativitet och möjligheter för skapande nära mig och det är något vi kan skapa förutsättningar för tillsammans i Rekobyn!

Erfarenheter som kan komma till nytta
Har varit delaktig i projektet i flera år nu och lärt mig en hel del om organisationer och kommunikation. Har gått kurs i sociokrati och mötesfacilitering. Testar gärna nya tekniker i skapande och byggande själv och har ett starkt driv när jag går in för att skapa något och tänker att vi kommer kunna bygga och ha kul tillsammans på platsen! 

Malin Tuwezén, 37

Sysselsättning
Mamma till två små barn. Leg. Fysioterapeut i Svalövs kommun och doula i egna företaget Moderliv AB.

Jag bor nu
I Röstånga i ett hus i väntan på R:ekobyn.

Varför jag vill bo i Ekobyn
För att det är min övertygelse att tillsammans är vägen mot att leva det liv jag och min familj mår bäst av. Med gemensamma krafter kan vi skapa vad som inte är möjligt eller väldigt svårt i den egna lilla familjen. Jag drömmer om stora odlingar och djurhållning där livet ute i jorden blir en vardag för mig och lekplats och skola för ekobyns och mina egna barn. När vi lever i den jord som producerar vår mat är det min tro att det skapas en naturlig vilja att ta hand om naturen för en hållbar framtid. Vi är ju ett.

Erfarenheter som kan komma till nytta
Ett stort intresse för odling och permakultur. Att odla året runt och ta hand om skörden genom att fermentera, torka och lägga in. Att inkludera barn i olika aktiviteter.